Tuscias1

Tuscias2

Tuscias4

Universal AJAX Live Search

Žuvų produktų saugos užtikrinimas UAB „NS Trading“


Žuvų produktų saugos užtikrinimas
UAB „NS Trading“

     UAB „NS Trading“ kartu su Kauno Technologijos universiteto Maisto instituto mokslininkais įgyvendina projektą „Listeria monocytogenes eliminavimo iš žuvies žaliavos galimybių tyrimai“, kuris finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

     Projekto metu bus ištirtas fizikinių, cheminių ir biologinių Listeria monocytogenes eliminavimo iš žuvies žaliavos metodų efektyvumas ir bus parinkti įmonės sąlygomis efektyviausi šio patogeninio mikroorganizmo  eliminavimo iš žaliavos metodai. Projekto metu gautų rezultatų pagrindu bus parengta antilisterinio įmonėje gaunamos žuvies žaliavos apdorojimo  technologinė instrukcija.

    Reikia pažymėti, kad žuvų perdirbimo įmonėse vienas iš pagrindinių L. monocytogenes taršos šaltinių yra būtent žaliava.. Todėl parinktų įmonės sąlygomis efektyviausių L. monocytogenes eliminavimo iš užterštos žaliavos metodų įdiegimas įgalins padidinti gaminamos produkcijos saugą, turės įtakos sėkmingam produktų realizavimui kaip Lietuvos, taip ir užsienio rinkoje.